Meditation og Compssion

TRE


Et tillidsfuldt møde med fokus på dig!

Når du går til psykolog, vil du i reglen åbne dig omkring sårbare aspekter af dit liv. Det er derfor vigtigt for mig, at der bliver skabt et trygt og tillidsfuldt forhold mellem os, hvor du oplever at have kontrol i situationen. Det, der sker i terapien, skal give mening for dig – og du skal føle dig godt hjulpet. Jeg vil derfor indledningsvis tale med dig om dine forventninger til forløbet – og følge op på, hvordan det går undervejs. 

Terapien kan gribes an på forskellig måder alt efter hvilke problematikker, det drejer sig om - og dine ønsker. Jeg vil altid udgangspunkt i, hvad der er vigtigst for dig lige nu og her! Det er dog også vigtigt at tilføje, at terapi ikke et noget "hurtigt fix" til at få det bedre, hvilket naturligvis også afhænger af dine problemstillinger. Det tager tid, når vi skal ændre uhensigtsmæssige handlemåder og strategier.

Oftest vil jeg anvende en kombination af forskellige tilgange og metoder, som dog alle tager udgangspunkt i det, man kalder “den 3. bølge” indenfor kognitiv adfærdsterapi, der i høj grad er inspireret af Mindfulness/meditation og Compassion Fokuseret Terapi (CFT). Derudover kan TRE (Tension and Trauma Release Exercises) metoden være et meget relevant supplement (eller stå alene) i den terapeutiske proces, hvor kroppen får mulighed for at hjælpe med at forløse spændinger og traumatiske oplevelser. 


Klik på nedenstående for yddybende beskrivelse af de forskellige metoder jeg arbejder med: