TRE® (Tension and Trauma Releasing Exercises) -

Lad kroppen hjælpe dig med at give slip og få mere ro!


Lad kroppen hjælpe dig med at give slip og få mere ro! TRE® (Tension and Trauma Releasing Exercises):TRE® metoden er en kropsorienteret metode, som er udviklet af David Berceli, der erfarede, hvordan traumatiske oplevelser, hos mange udløser rystelser i kroppen. TRE® metoden bygger på den medfødte evne til at regulere kroppen og forløse kroniske spændinger, stress og traumer via rystelser. Vores krop har derfor mulighed for at hjælpe os, hvis vi har brug for at give slip på stress, kroniske spændinger eller traumatiske oplevelser.


TRE® består af syv øvelser, der aktiverer rystelser i kroppen. Ved at fremprovokere disse rystelser kan man bringe et overaktivt nervesystem og spændinger i muskulaturen (og bindevævet) tilbage til deres naturlige afspændte tilstande.TRE® metoden er tænkt som en selvhjælpsmetode, da den er enkel og kan læres i løbet af få sessioner. Teorien er, at TRE® på egen hånd kan anvendes både som forebyggelse af overbelastning, forløsning af kroniske spændinger og i forbindelse med akutte stressreaktioner.


TRE® handler om at regulerer nervesystemet ved kroppens rystelser, vibrationer eller bindevævsstræk. Når vi oplever voldsomme hændelser eller er stressede i længere tid, reagerer vores autonome nervesystem på forskellige måder. Vi spænder op i kroppen, særligt i psoasmusklen som forbinder underkrop med overkrop. Stress svarer biologisk set til konstant at have et rovdyr i hælene! Stressen og den deraf følgende oplevelse af "fare på færde" kan både være helt reelt eller blot en forestilling/ fantasi. Hjernen kan ikke kende forskel og reagerer derfor ens! På den måde har mange af os spændinger ophobet i kroppen og længerevarende ubalancer i det autonome nervesystem. Når vi efter at have været "i fare” igen er i sikkerhed, aflader nervesystemet ved at lade kroppen ryste. I bogstaveligt forstand ryster vi oplevelsen af os! Desværre sker der ofte det, at vi ikke får rystet færdigt eller får rystet overhovedet, fordi vi har lært at bremse for rystelserne. Rystelserne er desværre blevet socialt uacceptable og ses ofte som et svaghedstegn. Når jeg underviser dig i TRE®, vil jeg derfor have fokus på, at du skal genindlærer denne naturlige metode, således du får et nemt og altid tilgængeligt metode til at forløse stress og spændinger i din krop.


Når man udfører rystelserne i trygge omgivelser, så kan de være med til at genkalde kropslige erindringer fra tidligere voldsomme og måske endda traumatiske oplevelser. Dette kan både være mere fysiske oplever (fx sportsskader og andre fysiske skader). Det kan også være en kombination af noget fysisk og psykisk (fx et voldeligt overfald, en voldtægt, krigstraumer, eller en voldsom fødsel, en stor operation eller lignende). Det kan også være oplevelser, som har en mere psykisk karakter (fx. psykisk vold, mobning, chikane mm.).


Kroppen husker vores traumatiske oplevelser og forbliver efterfølgende i en uhensigtsmæssig (neurofysiologisk) forsvarsposition, som bl.a. kan fører til kronisk stress, søvnproblemer, kronisk træthed, vedvarende spændinger og smerter i kroppen. Rystelserne vil nu være med til at hjælpe kroppen med at give slip på de uforløste spændinger, som du ikke havde mulighed for, at få forløst under eller efter den voldsomme hændelse. Dette kræver mere end en enkelt rystetur, men kan med tiden blive en meget forløsende oplevelse.


For de fleste føles rystelserne rare, og man føler sig som oftest mere afspændt efter øvelserne. Rystelserne kan ligeledes hjælpe dig til en mere rolig nattesøvn.

I Danmark er TRE® endvidere brugt til mennesker med sclerose og gigt med god effekt.

TRE® er en helt naturlig - og altid tilgængelig - metode, til at hjælpe dig med at give slip på spændinger og traumer og genfinde roen i krop og sind!


Hos mig kan du vælge et forløb, hvor vi kun har fokus på TRE®, hvilket vil sige, at vi ikke benytter samtalen til at gå mere i dybden med dine problematikker. Forløbet vil derfor have fokus på, at du får lært TRE® metoden og bliver fortrolig med rysteøvelserne. Du kan også vælge at kombinere TRE® med et samtaleforløb, hvor vi går mere i dybden med dine psykiske udfordringer og bringer meditation og compassion træningen ind som ekstra ”hjælperedskaber”.Flere informationer om TRE® metoden:


https://www.tre-danmark.dk/


Bogen: "Rysk dig fri" af David Berceli