Compassion Fokuseret Terapi


Compassion begrebet kan ses som en motivation, som er med til at guide os imod et liv, hvor vi bliver bedre i stand til at lindre ubehag, smerte og lidelse hos os selv og andre. I mit perskektiv er Compasion træning en uvurderlig del af meditationen, da mindfulness i sig selv ikke altid er nok, til at lindre det voldsomme ubehag, som livet ind imellem byder os!

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en forholdsvis ny psykologisk retning udviklet af den engelske psykologiprofessor Paul Gilbert. Compassion Fokuseret Terapi (CFT) har solide videnskabelige rødder i både evolutionsteori, neurovidenskab, social- og udviklingspsykologi, kognitiv adfærdsterapi og mindfulness. Der findes i dag flere forskellige terapiformer ( bl.a. Cognitively-Based Compassion Training (CBCT), Sustainable Compassion Training (SCT),Compassion Cultivating Training (CCT) og Mindful Self-Compassion (MSC)), hvor Compassion indgår som et bærende element. Selvom jeg er efteruddannet inden for CFT, så har jeg et bredt og solidt kendskab til mange af de forskellige former for compassion træning og vil altid benytte de metoder, som jeg finder mest hensigtsmæssige til den enkelte.


I Compassion træning er meditationen et vigtigt redskab, hvor man benytter nogle forskellige træningsmetoder i meditationerne, som alle kan ses som en form for hjernegymnastik. Vi øver bl.a. evnen til at møde os selv og andre med mere medfølelse, venlighed, overbærenhed og kærlighed! Compassion gør det muligt for os, at være i besværlige situationer på en god og konstruktiv måde. Samtidigt får Compassion os til at engagere os og hjælper os med at blive klar over og motivere os til at gøre præcist, hvad der er behov for i en given situation, således at vores (og andres) ubehag, smerte og lidelse afhjælpes. I Compassion træningen vil fokus endvidere være på, at opnå en en bedre forståelse for, hvordan menneskets psyke fungerer. Compassion Fokuseret Terapi indeholder nedenstående punkter:


  1. At vi er bevidste om, at der findes lidelse og ubehag i livet, både fysisk og psykisk. Det gælder for alle mennesker på hele jorden!
  2. At vi finder modet til, at turde være med den lidelse der nu engang er, og finder en sympati for os selv, eller for den der lider.
  3. At vi skaber en intention og et ønske om, at gøre noget ved denne lidelse hos os selv og andre.
  4. At vi er parate til, at hjælpe med at lindre lidelsen. Når vi øver os i at lindre vores egen lidelse, bliver vi ligeledes bedre i stand til at hjælpe andre!