Meditation og Mindfulness


Man kan mediterer på mange forskellige måder! Da jeg har en bred og solid erfaring med meditation vil jeg altid vælge de meditationer, som jeg finder relevante for den enkelte.Meditation dækker over et bredere begreb, hvor man via forskellige typer af fokus (fx Mindfulness og Compassion træning) kan øge evnen til at rumme fysisk og psykisk ubehag og derved vælge mere hensigtsmæssige måder at handle på i livet. Meditation har været brugt gennem flere tusinde år indefor flere religiøse retninger. Både Compassion træning samt Mindfulness har igennem mange år været genstand for videnskabelig forskning og der foreligger derfor evidens for, at metoderne kan være effektive til at mestre bl.a., angst, depressioner, stress, smertetilstande, misbrug mm. Metoderne er derfor brugbare redskaber til at øge livskvaliteten!


Mindfulness er derfor blot én af mange måder at meditere på. Mindfulness kan hjælpe dig til at blive mere bevidst om, hvordan du egentlig har det - lige nu og her. Det er en bevidst observation af nuværende oplevelser, både fysiske samt psykiske, uden at engagere sig i dem eller evaluere dem. Derved får du et langt mere realistisk udgangspunkt for at handle og reagere i dit liv! Alle har denne evne, men som en muskel der ikke trænes, kan den svækkes, hvis vi ikke bevidst øver os på at være mere opmærksomme her og nu. Træning i mindfulness er derfor også træning i at kunne rumme det, der er til stede lige nu og her.


En anden meget vigtig pointe i mindfulness er, at vi pludselig bliver mere opmærksomme på, at følelser, tanker og kropslige fornemmelser kommer og går! Både de gode og de dårlige. Alting forandre sig hele tiden! Selv et angstanfald går over! Selv kroniske smerter ændre sig over tid, nogle gange er de mere intense andre gange mindre intense. Når vi lærer at rette vores opmærksomhed imod det der sker - lige nu og her - og bare hvile og observere, så ser vi, at altid forandre sig, helt af sig selv. Når vi øver os i at blive mere nærværende, så er formålet ikke at fjerne årsager eller symptomer, for det drejer sig ikke om, at ville ændre på noget. Det drejer sig derimod om, at vi kan lære at favne livet, som det nu engang er, og dermed også at favne os selv, som den person vi nu engang er.

Mindfulness kan trænes på mange måder (siddende, liggende og gående) og kan derfor praktiseres i mange situationer. Du kan derfor bruge mindfulness i din dagligdag tilpasset det liv du lever og alt efter tid, ønsker og behov.